Ιστολόγιο για την προώθηση της ανακύκλωσης και περιβαλλοντικών θεμάτων στη Σύμη.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο epo_symis@yahoo.gr

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Η πράσινη πρόταση στο Ν. Αιγαίο για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Ανάρτηση: Ειρήνη Γαζή(Φωτογραφία από τη χωματερή της Σύμης)

Ενδιαφέρον άρθρο, από τα http://oikologicarodiaka.blogspot.com
που μας δίνει μια ιδέα για το τι συμβαίνει στη Ρόδο ενώ παράλληλα, διαβάζουμε τις προτάσεις της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, μέσα από συνέντευξη του προέδρου της
κ. Φίλιππου Κυρκίτσου στην εφημερίδα «Καθημερινή» στις 12/9/2009:

Τέσσερις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Μεσόγειος SOS, Greenpeace, WWF Ελλάς) προτείνουν μείωση 85%-90% των απορριμμάτων που πάνε για ταφή με ταυτόχρονη δημιουργία 11.000 νέων θέσεων σταθερής απασχόλησης.

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για την πιο αποδεκτή πρόταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Έχουν προταθεί πολλές μέθοδοι μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η καύση που έχει προταθεί ιδιαίτερα για το νησί μας.

Από την άλλη πλευρά η ανακύκλωση στη χώρα μας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και σε ακόμα πιο χαμηλά στο νησί μας. Στη Ρόδο σήμερα ανακυκλώνονται μόνο ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και τη ΔΕΚΡ και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, τα λάστιχα των αυτοκινήτων από την εταιρεία eco-elastica Α.Ε, το γυαλί από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης σε συνεργασία με τη ΔΕΚΡ και οι μπαταρίες από την εταιρεία ΑΦΗΣ.
Η πρόταση για μια πράσινη διαχείριση των απορριμμάτων βασίζεται κυρίως στο τρίπτυχο

- Μείωση της παραγωγής απορριμμάτων με πολιτικές πρόληψης όπως κατάλληλη ενημέρωση, δημοτική και οικιακή κομποστοποίηση και άλλα μέσα (π.χ. τέλος εγγυοδοσίας σε κάποιες συσκευασίες, ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης υλικών, δημοτικά κέντρα πώλησης μεταχειρισμένων, κ.ά.)
- Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή με 4 κάδους, ένας για χαρτί, ένας για οργανικά απόβλητα, ένας για τα άλλα ανακυκλώσιμα όπως αλουμίνιο, πλαστικό και γυαλί και ένας για τα υπόλοιπα απορρίμματα
- Δημιουργία νέων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης για τα ΑΕΚΚ (μπάζα), το έντυπο χαρτί, τα έπιπλα, το ρουχισμό, την υπόδηση και τα στρώματα, τα επικίνδυνα οικιακά, τα λάδια της κουζίνας, τα φάρμακα κ.ά.


Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν ότι η καύση όπως και οι άλλες σκληρές μέθοδοι είναι επικίνδυνες, πανάκριβες αλλά και οικονομικά ασύμφορες. Η καύση για παράδειγμα, εκπέμπει τοξικές ουσίες, έχει επικίνδυνα υπολείμματα, προκαλεί προβλήματα υγείας στους εργαζόμενους σε αυτή αλλά και στις περιοχές που γειτνιάζουν, δεν είναι κοινωνικά αποδεκτή, σπαταλά ενέργεια, συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και δεν έχει τα κοινωνικά οφέλη που έχει η πράσινη διαχείριση. Παρόμοια προβλήματα έχουν και οι τεχνολογίες πλάσματος.

Η πράσινη πρόταση στο Ν. Αιγαίο

Στο Ν. Αιγαίο μια πράσινη πρόταση θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

-Μονάδες κομποστοποίησης
-Οικιακή κομποστοποίηση
-Διαλογή στην πηγή -ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) ή Δημοτικά Κέντρα Ανακύκλωσης
-Κέντρα Εναλλακτικής Διαχείρισης επίπλων, ρούχων και στρωμάτων
-Μονάδες Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ δηλαδή μπάζα)
-Εναλλακτική Διαχείριση Έντυπου Χαρτιού
-Εναλλακτική Διαχείριση Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων


Τα παραπάνω θεωρούνται εφικτά, έχουν λειτουργήσει σε άλλες περιοχές και θα έχουν αξιοσημείωτα οικονομικά αποτελέσματα μιας που εκτιμάται ότι μπορούν να δημιουργήσουν πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας σε ολόκληρο το Ν. Αιγαίο.

Πηγή:
• Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
• Εφημερίδα Καθημερινή 12/9/2009, συνέντευξη του ίδιου

2 σχόλια: